Samarbeid over grenser “FN” (1)

 • Etter den andre verdskrigen har det internasjonale samarbeidet auka kraftig.
 • ” Folkeretten” er internasjonalt forpliktande lover.
 • Men desse lovene er frivillige. Døme er EMK og Geneve- konvensjonane.
 • Det finst ei rad store internasjonale organisasjonar som dømes FN, EU, NATO.

FN  • Blei oppretta i 1945 og har 193 medlemnasjonar.
  • Har fredsbevarande arbeid og konfliktløysing som primære oppgåver.
  • Generalforsamlinga er det høgste organet i FN.
  • Hovudoppgåvene er å kome med råd og utalar i viktige saker / konfliktar.
  • Tryggingsrådet er det einaste utøvande organet i FN.
  • Den internasjonale domstolen i Haag har dømmande makt i tvistar mellom statar. 
  • FN driv også eit viktig arbeid for menneskerettane og urfolka sine rettar.
  • FN blir finansiert av medlemslanda.
  • Kritikken mot FN går ofte på vetoretten til dei faste medlemslanda i Tryggingsrådet, og på det at organisasjonen er lite handlekraftig.
Følg oss på sosiale nettsider

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Translate »
error: Content is protected !!
WhatsApp chat
%d bloggere liker dette: