Den amerikanske revolusjonen

Dei tretten britiske koloniane på den amerikanske austkysten blei styrte frå London etter merkantilistiske prinsipp. Dei blei etter kvart verdifulle og sentrale i den transatlaniske trekanthandelen. Koloniane skulle støtte det … Read More

Vi bruker desse orda når vi vil leige ein bustad eller dei beskriv i kontrakten

   Ein utleigar    Han / ho som eiger eller leiger ut bustaden.    Ein leigetakar     Han / ho som leiger og betalar for bustaden.    Eit buareal    … Read More

Tekst A2-B1 for å ta vare på deg sjølv og miljøet

Det er viktig å gjere noko som er bra for miljøet synest eg. Når eg snakkar om miljøet, meiner eg alt som omgir mennesket av hav,elver og skogen, derfor alle … Read More

Translate »
error: Content is protected !!
WhatsApp chat
%d bloggere liker dette: